Totale inbraakpreventie: advies, montage en onderhoud!

Stop CO-vergiftiging

Stop CO-vergiftiging!

ventileer-controleer-alarmeer

Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar, reukloos gas. Bij inademen kan CO ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken, die zelfs fataal kan zijn. Koolmonoxide wordt onder andere geproduceerd door apparaten die werken op fossiele brandstoffen, zoals geisers, cv-ketels, fornuizen en kachels.

Koolmonoxide-vergiftiging kan worden voorkomen door de volgende maatregelen:

  • Regelmatige controle van verbrandingsapparatuur. Laat CV-ketels, kachels, fornuizen regelmatig controleren door een erkende installateur. Laat niet alleen de apparaten nakijken, maar ook de afvoer. Het is belangrijk dat de afvoer goed werkt, zodat de koolmonoxide niet in huis kan circuleren.
  • Voldoende ventileren. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding als gevolg van zuurstoftekort. Door goed te ventileren en te zorgen voor voldoende zuurstof in de woning wordt het ontstaan van CO voorkomen.
  • Plaatsing van koolmonoxide-melders. Koolmonoxidemelders zijn een middel om een verhoogde concentratie koolmonoxide in de lucht te detecteren en met een geluidssignaal de bewoners te waarschuwen voor het gevaarlijke gas. Betrouwbare melders zijn te herkennen aan de Europese norm EN50291 met de vermelding tested and approved. Een CE-keurmerk alleen is niet voldoende.

Zet bij een vermoeden van koolmonoxide in een gebouw direct alle ramen en deuren open, waarschuw alle bewoners en ga zo snel mogelijk naar buiten. Bel daarna het alarmnummer 112.

Plaatsing van CO-melders

Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen wordt geadviseerd om een CO-melder op te hangen:

  • in iedere ruimte waar een apparaat op fossiele brandstoffen werkt;
  • in alle aangrenzende ruimten. Koolmonoxide kan zich makkelijk verspreiden naar andere kamers;
  • in alle ruimtes waar je langere tijd verblijft, zowel overdag als ’s nachts.

CO-melders zijn niet geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en kunnen beter niet geplaatst worden in afgesloten ruimtes of achter gordijnen of meubels.

Lees meer over het plaatsen van koolmonoxidemelders