Totale inbraakpreventie: advies, montage en onderhoud!

Vluchtroute

Vluchtroute

Vlucht veilig!

Het is belangrijk dat u bij brand snel en veilig uw huis kunt verlaten. Werkende rookmelders en een goed vluchtplan is hierbij cruciaal. De bekende trap, de hal en de overloop zijn bij brand onherkenbaar en niet of moeilijk bereikbaar. Dit komt niet alleen door vuur, maar ook door zwarte, dikke en giftige rook. Het zicht is slecht en ademen gaat moeizaam. Een vluchtplan is een goede voorbereiding. De Brandwondenstichting heeft de volgende checklist opgesteld:

1. Ik heb rookmelders in huis.

2. Ik heb de snelste en veiligste vluchtroute met mijn gezinsleden afgesproken.

3. Ik heb een tweede vluchtroute afgesproken voor het geval de eerste is geblokkeerd.

4. Ik heb een (uitrolbare) vluchtladder beschikbaar voor die kamers waarbij 'springen' de enige vluchtroute is.

5. Wij hebben vastgesteld wie er verantwoordelijk is voor het vluchten van de kinderen en wie voor het in veiligheid brengen van de huisdieren.

6. Alle huisgenoten plaatsen de huissleutels ALTIJD op dezelfde bekende snel bereikbare plaats.

7. Wij hebben een ontmoetingsplaats buiten afgesproken.

8. Wij hebben de vluchtroute geoefend met ons gezin en wij hebben gecontroleerd of iedereen veilig kan vluchten.

9. Bij ons zijn de vluchtroutes altijd vrij. Deze zijn nooit gebarricadeerd met wasgoed, fietsen, kratjes of iets dergelijks.

Het oefenen van de vluchtroute
Het oefenen (punt 8) van de vluchtroute is erg belangrijk. Een dergelijke oefening begint met het testen van uw rookmelder. Doe deze test bij voorkeur maandelijks. Zo weet u zeker dat u echt gewaarschuwd wordt bij brand. Probeer bij het oefenen van uw vluchtroute uw ogen te sluiten. Bij brand belemmert de zwarte rook uw zicht. Met gesloten ogen zult u tijdens een oefening merken hoe ingewikkeld het is om uw vluchtweg te vinden, zelfs in uw eigen huis. Voor de veiligheid kunt u er voor kiezen om de vluchtroute te oefenen in aanwezigheid van uw partner, familie of vrienden. Om veilig te vluchten bij brand is het belangrijk om de goede keuze te maken. Door een oefening zo realistisch mogelijk uit te voeren bent u goed voorbereid. Bedenk daarbij vooraf een veilige vluchtroute. Zo verliest u geen tijd als er echt brand is. Zorg dat er geen spullen op de trap of in de hal liggen, die in de weg staan als u wilt vluchten. Sluit steeds de deur achter u. Als u en uw huisgenoten samen naar één afgesproken plek gaan, weet u of uw huisgenoten veilig zijn. Bel de hulpdiensten via 1-1-2 als u zichzelf in veiligheid heeft gebracht. Indien u niet zelf kunt vluchten, belt u meteen 1-1-2.